MENÜLER Kurs Programı / Başvuru Formu 03 - 07 Mayıs 2010 / İstanbul

Temel bilgiler

Solar Radyasyon,

Solar Hücreleri,

Modul ve Invertör

Çalisma Sistemleri,

Ekonomik Değerlendirme

 

Şebekeye bağlı PV-Sistemlerin  tasarimi

Teknik Şartnameler ve Yönetmelikler

Tasarim Aşamalari

Bileşenlerin Gereksinimlerinin Hesaplanmasi ve iletim Hatlari

Fiyatlandırma ve Teklif Verme

Verimlilik Analizi ve Optimizasyon

 

Montaj, kurulum ve  işletme

Normlara Uygun Montaj

Sistemin çalıstırılması ve işletilmesi

Hata Analizi ve Bakım

Uygulama

-.-

1. Fotovoltaik Temelleri

1.1. Fotovoltaik Sistemler ve Uygulamaları

1.1.1. Genel Açıklama

1.1.2. Bağımsız (Stand Alone) Sistemler

1.1.3. Şebeke Bağlı Sistemler

1.2. Solar Radyasyon

1.2.1. Enerji Kaynağı Olarak Güneş

1.2.2. Solar Radyasyon Dağılımı

1.2.3. Direk ve Difüze Radyasyon

1.2.4. Açı Tanımlaması

1.2.5. Solar Yükseklik ve Solar Spektrum

1.2.6. Zemin Yansıması

1.2.7. Solar Radyasyon Nasıl Ölçülür ?

1.2.8. İzleyici Fotovoltaik Sistemler

1.3. Fotovoltaik Etki ve Solar Hücrelerin Çalışması

1.3.1. Solar Hücre Nasıl Çalışır ?

1.3.2. Kristalin Silikon Solar Hücrelerin Çalışması ve Tasarımı

1.4. Solar Hücre Tipleri

1.4.1. Kristalin Silikon

1.4.2. Mono Kristalin Hücreler

1.4.3. Poli Kristalin Silikon Hücreler

1.4.4. Ribbon-Pulled Silikon Hücreler

1.4.5. Kristalin Silikon Hücrelerde Yansıtmasız Kaplama

1.4.6. Ön Kontak

1.4.7. Arka Kontak

1.4.8. Yüksek Performans Hücreler

1.4.9. İnce Film Hücreler

1.4.10. Amorf Silikon Hücreler

1.4.11. Bakır İndiyum Di Selenit (CIS) Hücreler

1.4.12. Kadmiyum Telürid (CdTe) Hücreler

1.4.13. Kristalin Silikondan Yapılan İnce Film Hücreler

1.4.14. Konsantre Sistemler

1.4.15. Hibrid Hücreler: HIT Solar Hücreler

1.4.16. Solar Hücre Tiplerinin Karşılaştırılması

1.5. Solar Hücrelerin Elektrik Özellikleri

1.5.1. Solar Hücrelerin Eşdeğer Devre Şeması

1.5.2. Hücre Parametreleri ve Solar Hücre I-V Eğrileri

1.5.3. Işın Hassasiyeti Analizi (Spektral Analiz)

1.5.4. PV Modül ve Solar Hücre Verimliliği

 

2. Şebeke Bağlı Sistemlerde PV Modül ve Diğer Bileşenler

2.1. PV Modüller

2.1.1. Hücre Dizimi

2.1.2. Hücre Sarma (Encapsulation)

2.1.3. Modül Çeşitleri

2.1.4. PV Modüller İçin Tasarım Seçenekleri

2.1.5. Modül Kablo Çıkışları ve Bağlantı Kutuları

2.1.6. Kablolama Sembolleri

2.1.7. Modül I-V Karakteristik Eğrileri

2.1.8. Isin ve Sıcaklık Karakteristikleri

2.1.9. By-pass Diyotlar, Gölgelenme ve Hot Spots

2.1.10. İnce Film Modüllerin Elektriksel Özellikleri

2.1.11. Modüller İçin Kalite Sertifikaları

2.1.12. PV Modüllerin Bağlantısı

2.2. PV Dizisi Derleme / Bağlantı Kutuları, Diyotlar ve Sigortalar

2.3. Şebeke Bağlantılı İnvertörler

2.3.1. Elektrik Tesisatı Sembolleri ve İşletme Metodu

2.3.2. Şebeke Kontrollü İnvertörler

2.3.3. Kendinden Kontrollü İnvertörler

2.3.4. Şebeke Bağlı İnvertörlerin Özellikleri, Karakteristik Eğrileri ve Karakteristikleri

2.3.5. Çeşitli Güç Sınıflarında Şebeke Bağlantılı İnvertör

2.3.6. Şebeke Bağlantılı İnvertör Sistemlerinde Gelişmeler

2.4. Tesisat ve Bağlantı Sistemleri

2.5. Doğru Akım Yük Anahtarı

2.6. AC Anahtar Ayırıcı

2.6.1. Minyatür Ş (MCBs)

2.6.2. Topraklama Şi

 

3. Saha Araştırması ve Gölgelenme Analizi

3.1. Saha Ziyareti ve Saha Araştırması

3.2. Müşteriyle Görüşme

3.3. Gölge Tipleri

3.3.1. Geçici Gölgelenme

3.3.2. Bölgeden Kaynaklanan Gölgelenme

3.3.3. Binadan Kaynaklanan Gölgeleneme

3.3.4. Kendi Gölgelendirmesi

3.3.5. Direk Gölgelendirme

3.4. Gölge Analizi

3.4.1. Güneş Diyagramı ve Saha Planı Kullanma

3.4.2. Asetat Üzerinde Güneş Diyagramı Kullanma

3.5. Yazılım Kullanan Gölge Analizi Aletleri

3.6. Gölgelenme, PV Dizisi Konfigirasyonu ve Sistem Konsepti

3.6.1. Seri Bağlantılar

3.6.2. Paralel Bağlantılar

3.6.3. Bağlantı Konsepti Karşılaştırması

3.7. Raf Yapılı ve Bağimsız PV Modülerin Gölgelendirmesi

3.7.1. Raf Yapılı PV Modüllerin Ortak Gölgelenme Kayıplarının Azaltılması

3.8. Bina Araştırması İçin Kontrol Listesinin Hazırlanması

3.8.1. PV Sistem Kontrol Listesi

3.8.2. PV Jeneratör, İnvertör ve Sayaç

3.8.3. Hatlar ve Kurulum

3.8.4. Diğer

3.8.5. Gölgelenme Kontrol Listesi

 

4. Şebeke Bağlantılı PV Sistemlerin Boyutlandırılması ve Planlanması

4.1. Sistem Boyutu ve Modül Seçimi

4.2. Sistem Konsepti

4.2.1. Merkezi İnvertör Konsepti

4.2.2. Sıraltı ve String Invertör Konsepti

4.2.3. Modül İnvertör Konsepti

4.3. İnvertör Kurulum Alanı

4.4. İnvertörün Boyutlandırılması

4.4.1. İnvertörlerin Güç ve Sayılarının Seçimi

4.4.2. Voltaj Seçimi

4.4.3. Sıra Sayısının Hesaplanması

4.4.4. Simülasyon Programları Kullanarak Boyutlandırma

4.5. Şebeke Bağlı Sistemler İçin Kablo Boyutlandırması ve Hesaplanması

4.5.1. Kablo Voltaj Değerleri

4.5.2. Kablo Akım Taşıma Kapasiteleri

4.5.3. Kablo Kayıpları ve Voltaj Düşümünü Minimize Etme

4.5.4. Modül ve Sıra Kablo Boyutlandırması

4.5.5. DC Ana Kablo Boyutlandırma

4.5.6. AC Bağlantı Kablosu Boyutlandırma

4.6. DC Ana Kesici İzolasyon Anahtarı ve PV Düzeni Derleyici Bağlantı Kutusunun Seçimi ve Boyutlandırması

4.7. Yıldırım Koruma Topraklama ve Sure Koruması

4.7.1. Yıldırım Koruması – Direk Çarpma

4.7.2. Dolaylı Yıldırım Etkisi ve İç Yıldırım Koruması

4.8. Elektrik Üretimi Tahmini

 

5. Sistem Tasarım, Boyutlandırma ve Simülasyon Yazılımı

5.1. Simülasyon Programları ve Tasarım Boyutlandırma

5.2. Simülasyon Sonuçlarının Kontrolü

5.3. Gölgelenme Simülasyonu

5.4. Sınıflandırma

5.5. Program Tanımı

5.5.1. Hesaplama Programları

5.5.2. Zaman Adımı Simülasyon Programları

5.5.3. Simülasyon Sistemleri

5.5.4. İlave Programlar ve Veri Kaynakları

5.5.5. Tasarım ve Hizmet Programları

5.5.6. Web Tabanlı Simülasyon Programları

 

6. Bağlantı Sistemleri ve Bina Entegrasyonu

6.1. Tanıtım

6.2. Çatı Temelleri

6.2.1. Çatının Görevleri

6.2.2. Çatı Şekilleri

6.2.3. Çatı İnşaası

6.2.4. Çatı Yüzeyi

6.2.5. Eğimli Çatılar

6.2.6. Düz Çatılar

6.3. Eğimli Çatılar

6.3.1. Çatı Üstü Sistemler

6.3.2. Çatı İçi Sistemler

6.4. Düz Çatılar

6.4.1. Düz Çatılarda Çatı Üstü Sistemler

6.4.2. Çatıya Entegre Sistemler

6.5. Dış Cephe Temelleri

6.5.1. Dış Duvar Yapısı

6.5.2. Dış Cephe Çeşitleri

6.5.3. Dış Cephe Yapısı ve İnşa Yöntemleri

6.5.4. Bağlama

6.5.5. Ekleme

6.6. PV Dış Cepheler

6.6.1 Mevcut Dış Cephede Dış Montajı

6.6.2 Integre Modülü Dış Cephe

6.6. Cam Çatılar

6.7. Güneş Koruma Aygıtları

6.7.1. Modül Sabitleme

6.7.2. Güneş Gölgeleyici Sabitleme

6.7.3. Taşınabilir Güneş Gölgeleme

6.8. Serbest Kurulumlar İçin Bağlantı Sistemleri

 

7. Şebeke Bağlantılı Sistemlerde Kurulum, Devreye Alma ve İşletme

7.1. Genel Kurulum Notlari

7.1.1. DC Kurulum Notları

7.1.2. Modül Montaj Notları

7.1.3. Modül Bağlantı Notları

7.1.4. Kablo Çekme Notları

7.2. Şebeke Bağlantılı Sistemlerin Örnek Kurulumu

7.2.1. Hazırlık

7.2.2. Adım Adım Sistem Kurulumu

7.3. Garanti

7.4. PV Sistemlerim Bakımı, Tipik Hatalar ve Arızalar

7.4.1. Bakım Onarım

7.4.2. Bakım Onarım Kontrol Listesi

7.5. Sorun Giderme

7.6. İşletme Verileri İzleme

7.6.1. İnternet Tabanlı Sistem Değerlendirme

7.6.2. Web Tabanlı Veri Transferi ve Değerlendirme

7.6.3. Sunum

7.7. Uzun Dönem Deneyim ve Kalite

7.7.1. PV Modüllerin Uzun Dönem Davranışı

7.7.2. İnvertörlerin Kalite ve Güvenilirliği

 

8. Bağımsız PV Sistemler – Ada Sitemler

8.1. Tanıtım

8.2. Ada Sistemlerde Modüller

8.3. Ada Sistemlerde Bataryalar

8.3.1. Kurşun Asit Bataryaların Çalışması

8.3.2. Kurşun Asit Bataryaların Tipleri ve Tasarımı

8.3.3. Kurşun Ait Bataryaların Karakteristikleri ve İşletme Davranışları

8.3.4. Yaşlanma Etkisi

8.3.5. Seçim Kriteri

8.3.6. Batarya Güvenliği ve Bakım

8.3.7. Geri Dönüşüm

8.4 Şarj Kontrol Cihazları

8.4.1 Seri Kontrol Cihazları

8.4.2 Paralel Kontrol Cihazları

8.4.3 Derin Deşarj Koruması

8.4.4 MPP Şarj Kontrol Cihazları

8.5 Ada (Bağımsız) İnvertörler

8.5.1 Sinüs Dalga İnvertörleri

8.5.2 Modifiye Sinüs Dalga İnvertörleri

8.5.3 Kare Dalga İnvertörler

8.5.4 Ada Sistemlerindeki İnvertörler İçin Uygulama Kriterleri

8.6. Ada Sistemlerin Planlanma ve Tasarımı

8.6.1 PV Dizisi, Batarya ve Yükün Direk Bağlanması

8.7. Elektrik Tüketiminin Ölçülmesi

8.8. PV Dizisi Boyutlandırma

8.9. Kablo Kesitlerinin Boyutlandırılması

8.9.1 Şarj Kontrol Kablosu

8.10 Batarya Boyutlandırma

8.11 İnvertör Kullanımı

 

Her katılımcıya seminer sonunda DGS Katılımcı Belgesi verilmektedir.

Duyurulacak tarihlerde yapılacak sınavlarda başarılı olanlara ise DGS Başarı Sertifikası verilecektir. www.dgsturkiye.com / Nisan 2010

Bu grup içerisinde başka grup veya menü mevcut değil.
 
  Anasayfa  
  Solar Akademi / Solar Academy  
  Temel Eğitim - Giriş  
  Fotovoltaik Sistemler Eğitimi  
  10 Adımda Güneş Enerjisi  
  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Kanun  
  SSS / Nedir / Hakkında  
  Şebekeden Bağımsız Sistemler  
  Şebeke Bağlantılı Sistemler  
  GES Güneş Enerji Santralı  
  PV Teknolojileri  
  Kristal PV Modül Üretimi  
  Solar Modül Standardizasyonu  
  Kurs Programı / Başvuru Formu  
  Akümülatör, Pil, Batarya  
  AnelSolar Modüller  
  Görseller / Foto Galeri  
  Karbon Borsası / Ticareti  
  Temel PV Terimler Kavramlar  
  Güneş Takip İzleme Sistemi  
  Güneş ve Rüzgardan Elektrik  
  Akü Şarj Cihazı & Redresör  
  İnvertör, Inverter & Charger  
  Power Control & Power Assist  
  Solar Switch  
  Nerede, Nasıl, Hakkında  
  Yenilenebilir Alternatif Enerjiler  
  Güneş Ölçüm İstasyonları  
  Ülke Raporları / Country Reports  
  Elektrik Sayaçları / Electricity Meters  
  Dosya, Makale, Sunum ...  
  Çatılarda güneşten 1 MW elektrik üretimi artık serbest  
  Energiewende  
  İngilizce - Türkçe Solar Sözlük  
  Almanca - Türkçe Solar Sözlük  
  Güneş Enerjili Sulama Solar Pompa Sistemleri  
  Şebekeye Bağlı Bağlantılı On-Grid Solar PV Güneş Sistemleri  
  Lisans Gerekmeden 1 MW Lisanssız Elektrik Üretimi Serbest  
  Bileşenler, ekipman, malzeme  
  Import, Export, Foreign Trade  
  İş Eleman İnsan Kaynakları İstihdam Kariyer  
  Yasal Uyarı  
  Linkler  
  İletişim  
Site içi arama
 
 
Mail listemize kaydolun.
Ad Soyad:
Email: