Güncel & Sektörel Sulama, yeşil enerji, ar-ge yatırımlarına destek

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarla içi modern basınçlı sulama sistemlerinin yatırımı için yüzde 100 kredi indirimi uygulayacak.

 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisinde tarla içi modern basınçlı sulama sistemlerinin yatırımı için yüzde 100 indirim uygulanacak. Kredi indirimi iyi tarım uygulamalarında ve organik tarımda yüzde 60, tohum fide, fidan üretimi ve kullanımında yüzde 50, tarımsal Ar-Ge yatırımlarında yüzde 40, hayvansal üretimde yüzde 50-60 arası, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği ve tavukçulukta yüzde 50 olacak.

 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullanılabilecek.

 

İyi tarım uygulama kredisi, organik tarım ve girdi üretimi, süt sığırcılığı, damızlık düve yetiştiriciliği, kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik işletme ve yatırımlarında, diğer sulama sistemleri derin kuyu açılması gibi yatırımda yüzde 60 indirim oranı uygulanacak.

 

Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi ve kullanımı, standart fidan yurt içi üretimi ve kullanımı, damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği sığır ve manda, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği koyun ve keçi, arıcılık, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvan besiciliği, yumurta tavukçuluğu, et tavukçuluğu, su ürünleri yetiştiriciliği, kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği, ihracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği işletme ve yatırımı ile tarımsal mekanizasyon traktör ve biçerdöver hariç yatırımlarında kullanılacak kredi de yüzde 50 indirim oranı uygulanacak.

 

Tarımsal Ar-Ge yatırımlarında yüzde 40, tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri damla sulama, yağmurlama sulama yatırımı için yüzde 100 indirim oranı uygulanacak. Diğer işletme ve yatırım kredilerinde uygulanacak indirim oranı yüzde 25 olacak.

 

YEŞİL ENERJİ KULLANANLARA İNDİRİM ORANININ 10 PUAN FAZLASI

Tarımsal işletmelerinde, güneş, rüzgar, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen "Yeşil Enerji"yi kullanan üreticilere kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının 10 puan fazlası uygulanacak.

 

Banka ve TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandıramayacak. Banka ya da TKK tarafından bir gerçek veya tüzel kişiye hayvansal üretim ve kontrollü örtü altı tarımı konularında azami 7 milyon 500 bin TL, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, tohum, fide, fidan üretimi ve kullanımı, Ar-Ge, su ürünleri yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği, tavukçuluk, tarımsal sulama, tarımsal mekanizasyon, ihracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında azami 1 milyon 500 bin TL, diğer işletme ve yatırım kredilerinde ise azami 500 bin TL’ye kadar kredi açılabilecek. Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasına yönelik olarak kullandırılacak kredilerde, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla öngörülen indirim oranları ve azami kredi miktarları dikkate alınacak.

 

İŞLETME KREDİLERİ 24 AYI GEÇMEYECEK

Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenecek ve diğer işletme ve yatırım kredileri dışında kredi kullandırımlarında konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nca ortaklaşa hazırlanacak ve tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınacak.

 

Açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Söz konusu gelir kayıplarına mahsuben, incelemeler sonucunda kesin gelir kaybı tespit edilene kadar Banka ve TKK’nın zarara uğramaması amacıyla bu Karar kapsamında önceden yapılacak ödemeler Hazine Müsteşarlığı’nca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak.

Önceden yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilecek. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınacak.

 

BORÇLULAR YARARLANAMAYACAK

Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilere Banka veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılamayacak. Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde ve hesap devresinde ve taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren bu Karar hükümleri uygulanamayacak.

 

Bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilecek. Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek.

 

Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK’nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacak. (ANKA) Ankara / 29 Ocak 2010

Bu grup içerisinde başka grup veya menü mevcut değil.
 
  Anasayfa  
  Solar Akademi / Solar Academy  
  Temel Eğitim - Giriş  
  Fotovoltaik Sistemler Eğitimi  
  10 Adımda Güneş Enerjisi  
  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Kanun  
  SSS / Nedir / Hakkında  
  Şebekeden Bağımsız Sistemler  
  Şebeke Bağlantılı Sistemler  
  GES Güneş Enerji Santralı  
  PV Teknolojileri  
  Kristal PV Modül Üretimi  
  Solar Modül Standardizasyonu  
  Kurs Programı / Başvuru Formu  
  Akümülatör, Pil, Batarya  
  AnelSolar Modüller  
  Görseller / Foto Galeri  
  Karbon Borsası / Ticareti  
  Temel PV Terimler Kavramlar  
  Güneş Takip İzleme Sistemi  
  Güneş ve Rüzgardan Elektrik  
  Akü Şarj Cihazı & Redresör  
  İnvertör, Inverter & Charger  
  Power Control & Power Assist  
  Solar Switch  
  Nerede, Nasıl, Hakkında  
  Yenilenebilir Alternatif Enerjiler  
  Güneş Ölçüm İstasyonları  
  Ülke Raporları / Country Reports  
  Elektrik Sayaçları / Electricity Meters  
  Dosya, Makale, Sunum ...  
  Çatılarda güneşten 1 MW elektrik üretimi artık serbest  
  Energiewende  
  İngilizce - Türkçe Solar Sözlük  
  Almanca - Türkçe Solar Sözlük  
  Güneş Enerjili Sulama Solar Pompa Sistemleri  
  Şebekeye Bağlı Bağlantılı On-Grid Solar PV Güneş Sistemleri  
  Lisans Gerekmeden 1 MW Lisanssız Elektrik Üretimi Serbest  
  Bileşenler, ekipman, malzeme  
  Import, Export, Foreign Trade  
  İş Eleman İnsan Kaynakları İstihdam Kariyer  
  Yasal Uyarı  
  Linkler  
  İletişim  
Site içi arama
 
 
Mail listemize kaydolun.
Ad Soyad:
Email: