Güncel & Sektörel Güneş Evi : Tasarımcılar için

Giriş

Ülkemizde de güneş enerjisi yenilenebilir kaynaklarımız içinde en şanslı konumda olduğumuz kaynaklarımızdan birisidir. Ülkemiz; güneş enerjisi potansiyeli ve bu potansiyelin ülke sathına dağılımı yönünden her türlü güneş enerjisi uygulamaları için elverişli bir konumdadır. Yüksek güneş potansiyelimiz, 1970‘li yıllardan buyana uygulana gelen güneşten yararlanma teknikleri konularındaki sektörde ve üniversitelerimizde var olan bilgi birikimi, mevcut teknik alt yapımız dikkate alındığında bu yenilenebilir enerji kaynağını büyük bir katma değere dönüştürme imkânı önümüzde uzanmaktadır.

 

Bu yayınımızın meslek alanımızda önemli bir boşluğu dolduracağını, istihdam sorununun giderek büyüdüğü ve işsizliğin arttığı ülkemizde çözümün yüzümüzü ithal ikameci anlayıştan, kendi insanımıza ve ülke kaynaklarına dönmekten geçtiği inancıyla; sorunlarına yanıt arayan sanayicilerimize, meslektaşlarımıza ve konunun ilgililerine faydalı olacağını umuyoruz.

 

Sunuş

Enerji, özellikle de elektrik enerjisi, yaşamımızda tartışmasız bir önceliğe sahiptir. Elektrik enerjisinin olmadığı bir yaşam, neredeyse olasılık dışıdır. Teknolojinin gelişimi ile artan konfor ve buna bağlı olarak tüketimin artışı enerji tüketimini arttırmaktadır. Enerji açığı ülkemizde de yeni enerji kaynakları ve enerji tüketiminin üzerinde daha fazla düşünülmesini, hızlı bir şekilde ALTERNATİF kaynak arayışını gerekli hale getirmiştir. Birincil enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtları sera gazı emisyonları ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açması, ALTERNATİF olarak dayatılan nükleer enerjinin ise tehlikeli, toplumsal, çevresel ve ekonomik açıdan oldukça maliyetli olması, ülkelerin öz kaynaklarını daha etkin biçimde kullanımını zorunlu kılmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çağdaş gereksinimlerden dolayı, enerji üretimi ile ilgili bilimsel araştırmalar, ALTERNATİF ve daha kullanışlı enerji kaynaklarına yönelmiştir. Günümüzde doğal dengenin korunması, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının önemini giderek artırmaktadır.

 

Enerji üretim kaynaklarını kesintisiz, güvenilir, ucuz temiz ve çeşitlendirilmiş kaynaklardan sağlayabilmek ve verimli kullanmak önemlidir. Ne var ki bu güne kadar kullandığımız birçok enerji dönüştürme yönteminin çevreye ve insanlara verdiği zarar artık ciddi boyutlara ulaşmıştır. Özellikle yirminci yüzyılın -acımasız ve neye mal olursa olsun daha fazla üretim, daha fazla kar güdüsünün, gerek çevreye, gerekse canlılara onarılamaz derecede zarar vermesi, enerji gereksiniminin insana daha yakışır biçimde nasıl karşılanabileceği sorusunu ve araştırmasını beraberinde getirmiştir. Ülkelerin, kendi halkalarına ve dünya halkalarına daha güzel bir dünya sunabilmek için, öz kaynaklarından daha fazla enerji üretmeye yönelmeleri kaçınılmazdır. Bu noktada doğanın adil ve eşitlikçi davrandığı rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları tüm insanlığın hizmetinde olacaktır.

 

Bu konuyla ilgili Odamızın düzenleyicisi olduğu Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM) ve Rüzgar Enerjisi Sempozyumu (RÜGES) ülkemizde bu alanda atılmış önemli adımlardan biridir. TMMOB ve bağlı odaları, üniversiteler, rüzgâr enerjisine ilişkin alanlarında çalışan araştırmacılar, bilim insanları, uygulayıcılar, yaşamı, doğayı ve çevreyi seven insanlar, çözümler üretmek, kamu oyu yaratmak için 4-5 Haziran 2009 tarihlerinde RÜGES 2009 da Samsun‘da, 19-21 Haziran`da ise YEKSEM için Diyarbakır`da bir araya geldiler.

 

Türkiye yenilenebilir potansiyeli yüksek bir ülke olarak gerekli yatırımları için politikasını düzenlerken bu teknoloji pazarında var olmalıdır. Uluslararası kuruluşların özellikle yenilenebilir enerji için Türkiye için getirdikleri cazip finansman olanaklarının da arkasında bir teknoloji pazarı düşüncesi de olduğu unutulmamalı, yerli teknoloji üretimine önem ve ağırlık verilmelidir.

 

İçindekiler

1. Bu kılavuzun hedefi 02

2. Yer seçimi 11

3. Güneş ve yer kaynaklı ısıtılan kütle 24

4. Pasif ısıtmaya sera eklenmesi 32

5. Kullanım Sıcak suyu 41

6. Birleştirilmiş KSS ve yüzme havuzu ısıtma sistemi 49

7. Alanın ısıtılması 55

8. Hacim soğutması 74

9. PV elektrik gücü 82

10. Yıllık enerji kullanımı 94

11. Bakım tasarruf sağlar 97

12. Geri ödeme ekonomisi 100

13. Isıl performansın izlenmesi ve kontrolü103

14. Güneş enerjisinin geleceği 113

14.5 Elektrik ve ısı için yakıt pilleri 119

www.emo.org.tr / kitaplar / Şubat 2010

Bu grup içerisinde başka grup veya menü mevcut değil.
 
  Anasayfa  
  Solar Akademi / Solar Academy  
  Temel Eğitim - Giriş  
  Fotovoltaik Sistemler Eğitimi  
  10 Adımda Güneş Enerjisi  
  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Kanun  
  SSS / Nedir / Hakkında  
  Şebekeden Bağımsız Sistemler  
  Şebeke Bağlantılı Sistemler  
  GES Güneş Enerji Santralı  
  PV Teknolojileri  
  Kristal PV Modül Üretimi  
  Solar Modül Standardizasyonu  
  Kurs Programı / Başvuru Formu  
  Akümülatör, Pil, Batarya  
  AnelSolar Modüller  
  Görseller / Foto Galeri  
  Karbon Borsası / Ticareti  
  Temel PV Terimler Kavramlar  
  Güneş Takip İzleme Sistemi  
  Güneş ve Rüzgardan Elektrik  
  Akü Şarj Cihazı & Redresör  
  İnvertör, Inverter & Charger  
  Power Control & Power Assist  
  Solar Switch  
  Nerede, Nasıl, Hakkında  
  Yenilenebilir Alternatif Enerjiler  
  Güneş Ölçüm İstasyonları  
  Ülke Raporları / Country Reports  
  Elektrik Sayaçları / Electricity Meters  
  Dosya, Makale, Sunum ...  
  Çatılarda güneşten 1 MW elektrik üretimi artık serbest  
  Energiewende  
  İngilizce - Türkçe Solar Sözlük  
  Almanca - Türkçe Solar Sözlük  
  Güneş Enerjili Sulama Solar Pompa Sistemleri  
  Şebekeye Bağlı Bağlantılı On-Grid Solar PV Güneş Sistemleri  
  Lisans Gerekmeden 1 MW Lisanssız Elektrik Üretimi Serbest  
  Bileşenler, ekipman, malzeme  
  Import, Export, Foreign Trade  
  İş Eleman İnsan Kaynakları İstihdam Kariyer  
  Yasal Uyarı  
  Linkler  
  İletişim  
Site içi arama
 
 
Mail listemize kaydolun.
Ad Soyad:
Email: